Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả thi môn thực hành tổng hợp của khối D8 thi ngày 18/6 (20/06/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả thi môn thực hành tổng hợp của các lớp D8KT1, D8KT2, D8KT3, D8TCNH, D8QT1, D8QT2, D8QTDLKS thi ngày 18/6
Chi tiết điểm các lớp D8KT download tại đây

                                                                             KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA