Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng C13 và lớp đại học liên thông kế toán D11LTKT1 (17/07/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp lớp C13KTDN1, C13QTDN và lớp D11LTKT1(đại học liên thông) 
Cán bộ lớp chủ động liên lạc với các thầy/cô để bố trí thời gian ôn tập cho phù hợp
Chi tiết lịch ôn thi download tại đây

                                                                    KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA