Bạn Trần Trung Thành lớp D5KTDN1 (06/08/2017)
 

TRẦN TRUNG THÀNH

NGÀNH HỌC: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LỚP D5KTDN1 - NIÊN KHÓA 2010 – 2014

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

VỊ TRÍ CÔNG TÁC HIỆN TẠI: CÁN BỘ CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

 

Sau 4 năm học tập tại trường Đại Học Điện Lực mình thấy rằng tập thể lớp D5KT1 luôn là tập thể lớp đoàn kết, tình cảm nhất trong khóa. Trong suốt thời gian học tập được lớp mình luôn được các thầy cô giáo trong khoa tận tâm chỉ bảo, hướng dẫn để đạt được kết quả học tập tốt nhất và truyền thụ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là Thầy chủ nhiệm Nguyễn Trung Hạnh vui tính, tốt bụng, hay giao lưu với học sinh. Ôi thật là nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các thầy cô trong Khoa Quản Trị Kinh Doanh


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA