Tin Nóng
 Tổng truy cập:130527
 Đang Online3
Chương trình đạo tạo Tiến sĩ ngành QLNL (09/02/2017)
 

Trong xu thế hiện nay, nhu cầu năng lượng cho đời sống, cho sản xuất ngày một tăng cao cộng với sự cạn kiệt về tài nguyên tạo một yêu cầu bắt buộc trong sự phát triển là cần phải có tính bền vững, đảm bảo sự cân bằng của ba yếu tố: Phát triển kinh tế-Bảo vệ môi trường-An ninh năng lượng. 

Và Việt Nam hiện nay cũng không nằm ngoài xu thế này, Chúng ta đã có Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có chương trình mục tiêu Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... Để đáp ứng được nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực quản lý khai thác, sử dụng năng lượng hiệu quả, nghiên cứu ứng dụng năng lượng mới và tái tạo, thì việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ Quản lý Năng lượng là hết sức cần thiết

Đối tượng đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Năng lượng là các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực: Đào tạo và nghiên cứu về năng lượng (Các Viện nghiên cứu, Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài ngành điện); Quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng (Bộ Công Thương, Tổng Cục Năng lượng, Cục Điều tiết, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng,...); Khai thác và sử dụng năng lượng (Tập đoàn Điệc lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than khoáng sản,...); Và một số các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực năng lượng.

Với sự cần thiết và nhu cầu lớn từ xã hội, trường Đại học Điện lực xin lập Đề án đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường được Đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Năng lượng.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Xem file


Tin mới
Tiet kiem nang luong
IEEE
Thư viện