Tên chính thức        : PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tên tiếng Anh          : ORGANIZATION AND PERSONNEL DEPT.

Tên viết tắt               TCCB

Điện thoại                 : 04.22.153.509

Email                         : tccb@epu.edu.vn


Chi Tiết

 

 • TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁN BÔ - GIẢNG VIÊN (13/11/2012)
 • NỘI QUI PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH (13/11/2012)
 • QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (13/11/2012)
 •  

 • Thông báo V/v yêu cầu CBVC-GV báo cáo kết quả học tập (19/09/2016)
 • Thông báo V/v hết hạn tập sự, HĐLV, HĐLĐ tháng 6 năm 2016 (11/05/2016)
 • Thông báo V/v đăng ký kế hoạch dự tuyển các chương trình đào tạo trong và ngoài nước năm 2016 (03/03/2016)
 •  

 • Quy trình 7: Đánh giá kết quả lao động hàng tháng (28/09/2017)
 • Quy trình 1: Quy hoạch Cán bộ (28/09/2017)
 • Quy trình 2: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ (28/09/2017)
 •  

 • Mẫu bản tự nhận xét cá nhân năm 2015 (12/03/2015)
 • 1475/QĐ-ĐHĐL cán bộ TS.Bùi Anh Tuấn (28/11/2012)
 • 1476/QĐ-ĐHĐL bổ nhiệm cán bộ TS.Trịnh Tuân (28/11/2012)
 •  

 • Thực hiện công tác thẻ BHYT 2018 (14/12/2017)
 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập hội LHPNVN 20/10/2017 (20/11/2017)
 • Đại hội Chi bộ Tổ chức Cán bộ và Thanh tra Pháp chế (12/09/2017)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến