Thư viện điện tử mở cửa buổi tối (08/04/2015)
 

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu trường Đại học Điện lực, Thư Viện Điện Tử sẽ mở cửa các buổi tối, phục vụ nhu cầu học e-learning và tra cứu tài liệu Internet, hỗ trợ cho giảng viên, học viên, sinh viên trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Thư viện điện tử hàng ngày đang mở cửa từ 7:30 đến 16:30, nghỉ trưa 12:00-13:30. Bắt đầu từ thứ Năm ngày 09/04/2015, thư viện điện tử mở cửa tiếp từ 16:30 đến 21:00 trong các ngày làm việc.
Thư viện điện tử ở tầng 2 Trung tâm Học liệu, có mạng máy tính kết nối Internet. Người đọc có thể tra cứu từ máy tính của phòng đọc hoặc từ laptop của mình. Từ mạng máy tính này, người đọc có thể truy cập đến các thư viện điện tử và các hệ thống phục vụ đào tạo của nhà trường:

Hệ thống đăng ký môn học trực tuyến: http://dkmh.epu.edu.vn/
Hệ thống elearning: http://elearning.epuit.edu.vn/
Hệ thống khảo thí: http://ktdbcl.epu.edu.vn/
Danh bạ điện thoại: http://danhba.epu.edu.vn/
Danh mục sách thư viện truyền thống: http://evnlib.org/OPAC/WIndex.aspx
3 tập chí IEEE chuyên ngành điện: http://www.ieee.org/ieeexplore
Tiêu chuẩn ngành điện IEC, IEEE: http://www.epu.edu.vn/TTHL/Default.aspx?BT=14700
Thư viện quốc tế ACM: http://dl.acm.org/Trung tâm Học liệu thông báo để giảng viên, học viên, sinh viên có nhu cầu học tập, nghiên cứu vào buổi tối được biết. Đề nghị người đọc thực hiện nghiêm túc nội quy và bảo quản trang thiết bị của thư viện.

Thời gian mở cửa buổi tối: thứ Hai đến thứ Sáu, từ 16:30 đến 21:00
Địa điểm: Thư viện điện tử, tại tầng 2 Trung tâm Học liệu

Mọi thắc mắc về Thư viện điện tử xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
TRUNG TÂM HỌC LIỆU
đ/c: Nguyễn Quốc Hùng
Email: hungnq@epu.edu.vn, điện thoại bàn: 04.22185622

Trân trọng thông báo
TRUNG TÂM HỌC LIỆUTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến