Sách điện tử ScienceDirect tại EPU (16/08/2016)
 
Sách điện tử ScienceDirect có bản quyền sử dụng của EPU về TCKT, CNNL, QLNL theo Hợp đồng thư viện điện tử 2016 số 2816/HĐ-ĐHĐL-ITGROUP, ngày 28/6/2016 trong bảng dưới đây:
STMã Sản phẩmNhan đềTác giảImprintNăm XBKhoa
19780128001561Introduction to Actuarial and Financial Mathematical Methods (Giới thiệu về phương pháp tính toán bảo hiểm và tài chính)Garrett, Stephen Academic Press2015TCKT
29780128031902The Economics of Screening and Risk Sharing in Higher Education (Kinh tế học về sàng lọc và chia sẻ rủi ro trong Giáo dục Đại học)Eckwert, BernhardAcademic Press2015TCKT
39780128022979Principles of International Finance and Open Economy Macroeconomics (Nguyên tắc tài chính quốc tế và Kinh tế vĩ mô mở)Terra, CristinaAcademic Press2015TCKT
49780128015346Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics: A Primer (Rủi ro giá cả và toán học tài chính)Knopf, Peter Elsevier2015TCKT
59780081005873Practical Financial Modelling (Mô hình tài chính thực tế)Swan, JonathanButterworthHeinemann2015TCKT
69780128013908Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities (Sáp nhập, Mua lại, và các hoạt động tái cơ cấu khác)DePamphilis, DonaldAcademic Press2015TCKT
79780408012508The Efficient Use of Energy (Sử dụng hiệu quả năng lượng)Dryden, I.G.C.ButterworthHeinemann2015QLNL
89780128013960Global Mobility of Research ScientistsGeuna, AldoElsevier, Academic Press 2015TCKT
99780128021170Handbook of Digital CurrencyDavid Lee Kuo ChuenAcademic Press2015TCKT
109780128022054Handbook of High Frequency TradingGreg N. GregoriouAcademic Press2015TCKT
119780128032756Nonlinear Dynamics of Financial CrisesIonut PuricaAcademic Press2015TCKT
129780128034385Emerging Market Bank Lending and Credit Risk ControlOnyiriuba, Leonard OAcademic Press2016TCKT
139780128034774Tethered MoneySamid, GideonAcademic Press2015TCKT
149780128007822Power Quality in Power Systems and Electrical MachinesFuchs, Ewald; Masoum, Mohammad A. SAcademic Press2015CNNL
TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến