Truy cập các thư viện (20/08/2016)
 LIBOL

  • Tra cứu sách trong kho
  • Tìm kiếm mạnh hỗ trợ đa ngữ theo bảng mã và phông chữ UNICODE
  • Yêu cầu tra cứu được hỗ trợ bằng những từ điển tham chiếu

3 tạp chí IEEE ngành điện

IEEE Power Electronics Magazine
IEEE Power & Energy Library
IEEE Power System, IEEE Trans. on


Xem thêm chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn điện IEC và IEEE

    Các khoa, phòng, ban có nhu cầu về các tiêu chuẩn ngành điện, xin vui lòng đến Thư viện điện tử tại tầng 2 TTHL để tìm kiếm và tải về các tiêu chuẩn này.
    Xem chi tiết tại đây

Sách điện tử ScienceDirect

Thư viện điện tử quốc tế ACM

ACM là công cụ tham khảo thiết yếu cho sinh viên, và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Xem chi tiết tại đây 


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Khi không truy cập được, cần kiểm tra xem máy tính đã được nối mạng LAN của trường chưa, và mạng LAN này có kết nối Internet hay không. Mọi thắc mắc về sử dụng thư viện  xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
đ/c: Nguyễn Quốc Hùng
Email: hungnq@epu.edu.vn, điện thoại bàn: 04.22185622
Sáng từ 7h30 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 16h30.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến