Hội diễn văn nghệ CBVC chào mừng 50 năm truyền thống nhà trường (09/11/2016)
 

Một số hình ảnh trong ngày Hội diễn văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại Học Điện Lực đã được ghi lại (8/11/2016)A. Trên sân khấu:

 

 

 

 

B. Ngoài sân khấu với đội 3 của ĐTVT, CNTT, TTHL, CTHSSV và KTĐBCL.

 
 
 

 

 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến