Thực hiện thí điểm 5S tại Trung tâm học liệu (04/07/2017)
 
Trung tâm Học liệu đã thực hiện thí điểm 5S bắt đầu từ tháng 6/2017. Tổ 5S được thành lập và đã triển khai tại TTHL.

Dưới đây là một số hình ảnh sau 3 tuần thực hiện 5S.TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến