Tập huấn về Nghiên cứu & Công bố quốc tế (10/10/2017)
 
Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học & công bố quốc tế, và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Nghiên cứu khoa học trên thế giới trong giai đoạn 2017 – 2020, Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức chương trình “Chuỗi hội thảo tập huấn về Nghiên cứu & Công bố quốc tế” cho các cán bộ làm nghiên cứu, giảng viên, và nghiên cứu sinh tại các trường Đại học và Viện Nghiên cứu trên toàn quốc.
Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Chuỗi hội thảo tập huấn được tiến hành trong vòng 3 tháng từ tháng 10 đến
tháng 12 năm 2017
Thời lượng: 6 ngày đào tạo tập trung và hỗ trợ trực tuyến trong suốt thời gian
đào tạo (3 tháng)
Địa điểm & Thời gian tổ chức đợt 1 - tháng 10/2017
Hà Nội: Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10 năm 2017
TP Hồ Chí Minh: Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2017

2. Nội dung tổng quan
Chuỗi hội thảo tập huấn Nghiên cứu & Công bố quốc tế R123 là chương trình đào tạo tích hợp hỗ trợ toàn bộ chu trình tiến hành nghiên cứu, bao gồm: Viết bài - Xuất bản/Công bố quốc tế & Quảng bá các công trình nghiên cứu. Chương trình hướng tới mục tiêu cung cấp cho các nhà nghiên cứu các kỹ năng: Thực hiện nghiên cứu hiện đại; Tối ưu hoá chất lượng công trình nghiên cứu đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật quốc tế nghiêm ngặt trong xuất bản các công trình nghiên cứu; Xây dựng chiến lược xuất bản hiệu quả - Bí quyết viết bài và công bố quốc tế; Hỗ trợ tăng tính nhận diện quốc tế cho các nghiên cứu đã có công bố quốc tế; Tăng tính khả thi trong nghiên cứu và đổi mới thương mại hoá tại các đơn vị nghiên cứu; Hỗ trợ các trường đại học đạt thứ hạng cao thông qua nghiên cứu chất lượng

3. Thành phần tham dự:
- Cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh; sinh viên bậc Cao học và Đại học đang cần sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, hay các giảng viên đang muốn nâng cao năng lực nghiên cứu.
- Các cán bộ nghiên cứu, chuyên viên phòng Marketing cần trang bị công cụ để hỗ trợ phân tích dữ liệu trong các dự án nghiên cứu của đơn vị.
- Cán bộ quản lý tại các đơn vị có định hướng phát triển nghiên cứu

4. Kinh phí: Mọi chi phí ăn ở và đi lại sẽ do đơn vị tự đảm bảo theo thông tin chi tiết của chương trình đính kèm.

Thời hạn đăng ký:  ngày 10/10/2017.

5. Các tài liệu kèm theo
Công văn mời tham dự
Research 123 introduction
Brochure

Trân trọng thông báo
Trung Tâm Học Liệu
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến