Hoạt động thể thao ngày 20/11/2017 (18/11/2017)
 
Trong không khí của ngày 20/11/2017, các cán bộ, giảng viên trường Đại học Điện lực đã nhiệt tình tham gia các giả thể thao được tổ chức giữa các phòng ban và các khoa chuyên môn của trường. Trung tâm học liệu tham gia giải cầu lông đơn nam và kéo co. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động này.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến