Một số đề tài khoa học công nghệ (11/12/2017)
 
2017. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC BÀI TẬP ĐỂ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nam Anh
.


Trong các hoạt động của các trường đại học hiện nay, công tác quản lý giảng dạy là một trong những nhiệm vụ chính yếu cần phải hoàn thành một cách chính xác, nhanh gọn, và đáp ứng được những nhu cầu đặt ra của tổ chức. Việc quản lý các bài tập dùng trong giảng dạy có vai trò quyết định cho việc tham gia khóa học của sinh viên trong trường. Để quản lý các bài tập và lưu trữ có hiệu quả thì không đơn giản bởi đòi hỏi kỹ năng của người quản lý. Làm sao để vừa có thể kiểm soát được số lượng môn học của các khóa vừa có thể lưu trữ làm tài liệu cho các sinh viên khóa sau, đồng thời phân công giảng viên hướng dẫn các bài tập một cách hợp lý.  Đó là lý do cần có một phần mềm chuyên dụng trợ giúp cho công việc quản lý và lưu trữ các bài tập dùng trong giảng dạy sinh viên để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong công việc.2016. XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nam Anh

Công tác quản lý giảng dạy là một trong những nhiệm vụ chính yếu cần phải hoàn thành một cách chính xác, nhanh gọn, và đáp ứng được những nhu cầu đặt ra của tổ chức. Việc quản lý đồ án tốt nghiệp có vai trò quyết định cho việc làm đồ án của sinh viên trong trường. Khi việc lưu trữ làm thủ công, mất mát và hỏng dữ liệu là không tránh khỏi được. Để quản lý đồ án và lưu trữ có hiệu quả thì không đơn giản bởi đòi hỏi kỹ năng của người quản lý. Làm thế nào để vừa có thể kiểm soát được số lượng đề tài của các khóa vừa có thể lưu trữ làm tài liệu cho các sinh viên khóa sau, đồng thời phân công giảng viên hướng dẫn đồ án một cách hợp lý. Trung tâm học liệu đã đề cập vấn đề này và tìm giải pháp để khai thác các luận văn tốt nghiệp trực tuyến trong EPU.

2015. XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nam Anh

Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên và học viên hình thành và phát triển các tài liệu nghiên cứu, và các ấn phẩm học thuật trong các định dạng kỹ thuật số. Các tài liệu này ngày càng nhiều, và phát sinh yêu cầu thu thập, lưu trữ và khai thác tài liệu số khoa học công nghệ cho các giảng viên, các khoa chuyên môn và xưởng thực hành. Đây là một việc tốn thời gian và công sức.
Để quản lý các tài liệu nghiên cứu và các ấn phẩm trong một kho lưu trữ chuyên nghiệp, để duy trì, cung cấp khả năng hiển thị lớn và khả năng tiếp cận theo thời gian thực, cần xây dựng một thư viện điện tử lưu trữ tại Trung tâm học liệu.

2014
. XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN ĐỂ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM KHAI THÁC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nam Anh

Các tiêu chuẩn quốc tế IEC và IEEE về ngành điện cần được tập trung lưu giữ trong thư viện điện tử ngành điện, để có thể được khai thác hiệu quả trong tập đoàn EVN.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được thực hiện theo các hướng:
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp thư viện điện tử lưu giữ và khai thác các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện cho các thành viên thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Xây dựng thư viện điện tử.
- Cập nhật và lưu các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện 2014.


2013.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Định

Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ trong Trung tâm Học liệu nhằm mục đích từng bước hoàn thiện thư viện điện tử.
Đề tài có 3 mục tiêu chính:
Hoàn thiện chuyển đổi việc giao dịch và tổ chức dữ liệu dưới dạng điện tử.
Đưa thông tin và dữ liệu lên mạng Intrenet phục vụ độc giả tại tất cả các địa điểm.
Định hướng chuyển giao thư viện điện tử thành thư viện số.


TRUNG TÂM HỌC LIỆU
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến