Tổng truy cập:128489
 Đang Online3
CÔNG TÁC THANH TRA ĐÀO TẠO (12/09/2014)
 

Thực hiện văn bản số 1459/KH-ĐHĐL ngày 04/9/2014 kế hoạch công tác thanh tra đào tạo năm học 2014-2015 của Nhóm 1 (gồm: Phòng Thanh tra pháp chế, Đào tạo, Trung tâm ĐTTX và Khoa CNTT)

Nội dung thanh tra:

1-     Kiểm tra kế hoạch thanh tra chuyên môn của các đơn vị và tiến độ thực hiện;

2-     Các tồn tại của công tác thanh tra năm học 2013-2014 chưa thực hiện;

3-     Giải quyết các công việc thanh tra đột xuất tại các đơn vị quản lý đào tạo khi phát sinh các vấn đề liên quan đến đào tạo;

4-     Kiểm tra công tác quản lý học sinh sinh viên tại cơ sở 2;

5-     Kiểm tra công tác thi học phần tại các khoa, bộ môn;

6-     Kiểm tra công tác tổ chức giảng dạy thực tập, thực hành thí nghiệm tại trường và các lớp đặt ngoài trường;

7-     Kiểm tra các môn dạy theo hình thức Elearning;

8-     Kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với việc lên lớp của giảng viên (tại các điểm đặt ngoài trường)

9-     Thường trực giải quyết đơn thư, tố cáo khiếu nại của học sinh sinh viên, giảng viên theo quy định.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến