Tổng truy cập:128366
 Đang Online3
Lịch trực bảo vệ tuần 45 ( Từ ngày 15/06 đến hết ngày 21/06/2015) (17/06/2015)
 

TỔ BẢO VỆ CƠ SỞ 1

 

 

 

LỊCH ĐI CA TUẦN 45 (Từ 15/06 đến 21/06/2015)

 

 

 

 

Ngày

Ca1

Ca2

Ca3

15/06/2015

Hùng-Hung

Vĩnh-Hòa

Ngọc-Quế

16/06/2015

Ngọc-Quế

Hùng-Hung

Vĩnh-Hòa

17/06/2015

Vĩnh-Hòa

Ngọc-Quế

Hùng-Hung

18/06/2015

Hùng-Hung

Vĩnh-Hòa

Ngọc-Quế

19/06/2015

Ngọc-Quế

Hùng-Hung

Vĩnh-Hòa

20/06/2015

Vĩnh-Hòa

Ngọc-Quế

Hùng-Hung

21/06/2015

Hòa-Đạt

Trịnh-Thái

Ngọc-Quế


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến