Tổng truy cập:128343
 Đang Online2
Lịch trực bảo vệ tuần 45 ( Từ ngày 22/06 đến hết ngày 28/06/20156 (22/06/2015)
 

TỔ BẢO VỆ CƠ SỞ 2

 

 

 

LỊCH ĐI CA TUẦN 46 (Từ 22/06 đến 28/06/2015)

Ngày

Ca1

Ca2

Ca3

22/06/2015

Chuyên-Thành


Ân-Thuận

Thúy-Giang

23/06/2015

Long-Quảng

Chuyên-Thành

Ân-Thuận

24/06/2015

Thúy-Giang

Long-Quảng

Chuyên-Thành

25/06/2015

Ân-Thuận

Thúy-Giang

Long-Quảng

  26/06/2015

Chuyên-Thành

Ân-Thuận

Thúy-Giang

27/06/2015

Long-Quảng

Chuyên-Thành

Ân-Thuận

28/06/2015

Thúy-Giang

Long-Quảng

Chuyên-Thành

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến