Tổng truy cập:128344
 Đang Online3
SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg (28/09/2015)
 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

-    Việc ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

·        Quyết định số 897/QĐ-ĐHĐL ngày 25/6/2013 của  Trường ĐH Điện lực về việc điều chỉnh chương trình giảng dạy môn “Pháp luật đại cương” : bổ sung nội dung phòng chống tham nhũng vào môn học.

·        Bộ tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường Đại học/ Cao đẳng;

·        Xây dựng tủ sách Pháp luật.

-    Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg :

 Đã ban hành quyết định số 897/QĐ-ĐHĐL ngày 25/06/2013  về việc điều chỉnh chương trình giảng dạy môn “Pháp luật đại cương” đưa nội dung Luật phòng chống tham nhũng vào môn học. Giao nhiệm vụ cho các giảng viên thuộc bộ môn Khoa học chính trị giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng trong môn học Pháp luật đại cương.

2. Tình hình thực hiện:

-    Về nội dung chương trình chính khóa

 Đã tích hợp, lồng ghép nội dung Luật phòng, chống tham nhũng vào môn học Pháp luật đại cương (02 tín chỉ) với số tiết dạy là 5 tiết cho tất cả các ngành đào tạo.

-   Về tài liệu giảng dạy

Nhà trường chỉ đạo đội ngũ giảng viên Bộ môn Khoa học chính trị nghiên cứu biên soạn tài liệu phòng chống tham nhũng để đưa vào giảng dạy ngay trong kỳ I năm học 2013-2014;

Xây dựng tủ sách Pháp luật gồm nhiều đầu sách, văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống tham nhũng tại Trung tâm Học liệu.

 -   Về giảng viên

 Nhà trường giao cho bộ môn Khoa học chính trị giảng dạy môn Luật  đại cương.

Các giảng viên tham gia giảng dạy đều được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung phòng chống tham nhũng, từ đó giúp sinh viên nắm vững, hiểu sâu sắc các nội dung phòng chống tham nhũng.

  -   Về hoạt động ngoại khóa:

Đã tổ chức lồng nghép nội dung phòng chống tham nhũng vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  và các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm học. Xây dựng chuyên mục  phổ biến giáo dục pháp luật trong đó chú trọng nội dung phòng chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của trường.

3. Kết quả thực hiện:

Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg  đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy toàn bộ sinh viên tại trường đã được học môn Luật đại cương có lồng ghép 5 tiết nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng. Thông qua các tiết học nhiều nội dung cơ bản về phòng chống tham nhũng được lồng ghép, như: khái niệm tham nhũng; các hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tố cáo hành vi tham nhũng; pháp luật về PCTN… Thông qua đó định hướng thái độ, hành vi của sinh viên phê phán, đấu tranh với các biểu hiện và hành vi tham nhũng.

4. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phương hướng

 Hiểu biết về pháp luật của sinh viên học năm đầu vẫn còn hạn chế, trình độ nhận thức và kiến thức chưa cao cho nên sinh viên còn một vài vướng mắc với những khái niệm rất mới mẻ về phòng chống tham nhũng;

 Tăng cường nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa. Tập trung vào các hình thức: báo cáo chuyên đề thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các tài liệu, tờ rơi…nhằm cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho sinh viên.

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến