Tổng truy cập:128309
 Đang Online6
Quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ (27/09/2017)
 

TT

Tiến trình các bước công việc

Trách nhiệm thực hiện

Trách nhiệm  phối hợp

Căn cứ thực hiện

Hồ sơ công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Đề nghị xin cấp phôi bằng

 

Các đơn vị QLĐT

TTrPC

Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm danh sách sinh viên

Tờ trình xin cấp phôi VBCC

 

 

2

Trình HT  phê duyệt

TTrPC

Các đơn vị QLĐT

-Tờ trình xin cấp phôi VBCC

-Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm danh sách sinh viên

 Giấy đề nghị cấp phôi VBCC

 

 

3

Cấp phôi

Cán bộ Quản lý  phôi VBCC

Các đơn vị QLĐT

Giấy đề nghị cấp phôi VBCC đã được phê duyệt

Phôi bằng được bàn giao

Phiếu xuất  phôi bằng

(3 liên)

 05 ngày

 

4

Vào sổ theo dõi cấp phát phôi VBCC

 TTrPC

Cán bộ Quản lý Phôi VBCC

Phiếu xuất  phôi VBCC

 

Sổ theo dõi cấp phôi VBCC

 

 

 

Ngay sau khi cấp phôi VBCC

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến