Tổng truy cập:128363
 Đang Online1

     Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên rất quan trọng trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.

     Phòng TTr_PC xin giới thiệu Luật công chứng và Nghị định 29/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến