Tổng truy cập:125985
 Đang Online3

       Hòa giải viên ở cơ sở chỉ tiến hành hòa giải đối với các mâu thuẫn sinh hoạt phát sinh trong cộng đồng dân cư, các tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân gia đình…

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến