Tổng truy cập:128305
 Đang Online2

Ngày 24/10/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học về đối tượng áp dụng điều lệ là các trường đại học, trường cao đẳng; đại học vùng; chương trình giáo dục đại học và hình thức đào tạo; tài sản, chính sách đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; chính sách đối với giảng viên.

Chi Tiết

  

   Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, Phòng Thanh tra Pháp chế giới thiệu  LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền  pháp luật đến cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên nhà trường, giúp mọi người nâng cao ý thức pháp luật,  đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật.

Chi Tiết

Ngày 24-6-2004, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký lệnh số 11/2004/L/CTN công bố Luật thanh tra, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004. Dưới đây là toàn văn luật này.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến