Tổng truy cập:125951
 Đang Online4

      Thực hiện văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ về việc làm bù và nghỉ bù trong dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, thời gian nghỉ 5 ngày liên tục

Chi Tiết

Thực hiện công văn số 120/EVN-HĐTV-KSNB ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kiểm soát năm 2014;

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến