SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG ĐIỆN MÔI RẮN (11/01/2018)
 

Khi nghiên cứu về sự phóng điện điện môi rắn ta thấy có hai khả năng xảy ra, đó là: Phóng điện đánh thủng hay còn gọi là phóng điện xuyên qua điện môi rắnPhóng điện bề mặt điện môi rắn. Ở đây chỉ xét về phóng điện đánh thủng.

Download xem tại đây

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến