Lịch thi tốt nghiệp D5LT-H1,2,3,6; D3-H2,3 TẠI XTH (14/12/2012)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

XƯỞNG THỰC HÀNH

-----o0o-----

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP MÔN THTH

Xưởng Thực hành thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp môn THTH (thi tại Xưởng Thực hành) như sau:

  1. D5LT – H1,2,3,6

v      Địa điểm:                Cơ sở 1

 

v      Thời gian phụ đạo: - Ca 1: Sáng 7h30’, thứ 3 ngày 18/12/2012

- Ca 2: Sáng 9h30’, thứ 3 ngày 18/12/2012

 

v                  Thời gian thi:      - Thứ 4, thứ 5, thứ 6 ( từ ngày 19/12/2012 đến  21/12/2012)

                                                            + Ca Sáng: 7h30’

+ Ca Chiều: 13h30’

 

v        Môn thi:                 + Lắp mạch điện nhị thứ

                                          + Lắp đặt trạm biến áp

                                         

  1. D3 – H2,3

v      Địa điểm:                Cơ sở 1

 

v      Thời gian phụ đạo: Sáng 7h30’, thứ 4 ngày 26/12/2012

 

vThời gian thi:Thứ 5, thứ 6 (từ ngày 27/12/2012 đến ngày  28/12/2012)                                   

+ Ca Sáng: 7h30’

+ Ca Chiều: 13h30’

 

v        Môn thi:                 + Lắp mạch điện nhị thứ

                                          + Lắp đặt trạm biến áp

  

Hà nội, ngày 14/12/2012

   Quản đốc

 

Vũ Quang Tuấn


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến