BỘ SẠC PIN MẶT TRỜI HIỆU SUẤT CAO VỚI MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI

CHARGER HIGH EFFICIENCY PV SOLAR WITH THE CIRCUIT CONTROL MAXIMUM POWER

Tóm tắt:

Bài báo trình bày một bộ sạc ắc quy sử dụng năng lượng mặt trời hiệu suất cao với mạch điều khiển công suất cực đại. Để đạt được hiệu suất cao của pin mặt trời cần dùng hệ thống “tìm điểm công suất cực đại” nhằm thu hiệu suất của pin là lớn nhất. Vấn đề đề cập đến các nội dung như sau: mô hình pin năng lượng mặt trời; Giải thuật điều khiển dò tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời; Bộ biến đổi DC/DC và mạch sạc acquy hiệu suất cao. Kết quả mô hình hóa và mô phỏng bộ sạc sẽ được trình bày.Chi Tiết

1.     Yêu cầu

Mạch điều khiển kích từ máy phát là khâu quan trọng trong việc điều khiển điện áp của máy phát. Bộ biến đổi tiristor, có vai trò quyết định đến chất lượng, độ tin cậy trong bộ biến đổi. Mạch điều khiển rất đa dạng nhưng với hệ thống mạch lực cụ thể của mạch chỉnh lưu kích thì cần phải có hệ thống điều khiển thích hợp. Với mạch này hệ điều khiển sẽ phát xung mở các tiristor khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện :

- Một điện áp dương đủ lớn đặt lên 2 cực của tiristor theo hướng từ anôt đến catôt.

- Xung điện áp dương đưa vào phải đủ lớn về (biên độ và độ rộng). Để làm thay đổi điện áp ra tải chỉ cần làm thay đổi thời điểm phát xung điều khiển (tức là làm thay đổi góc mở của các van).

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến