Ngày thi: 20/1/2018 
Ca sáng 7h30-11h30, Ca chiều 13h30-17h30
Thắc mắc liên hệ T.Thành (Sđt: 0986244281)

Chi Tiết

Với nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng gia tăng trên toàn thế giới và tại Việt Nam nói riêng, từ đó dẫn đến tính cấp bách trong việc sử dụng năng lượng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Quy mô của mạng lưới có sự tham gia của nguồn điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo cũng liên tục được mở rộng trong những năm gần đây, từ những lưới siêu nhỏ đến lưới trung áp. 

Chi Tiết

Khi nghiên cứu về sự phóng điện điện môi rắn ta thấy có hai khả năng xảy ra, đó là: Phóng điện đánh thủng hay còn gọi là phóng điện xuyên qua điện môi rắnPhóng điện bề mặt điện môi rắn. Ở đây chỉ xét về phóng điện đánh thủng.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến