Mời em về với Sóc Sơn 
Quê hương anh đấy mây vờn núi cao 
Trung du miền đất tự hào 
Công đức Thánh Gióng tạc vào sử xanh 

Chi Tiết

Năng lượng và hệ thống năng lượng

Các dạng năng lượng tồn tại trong tự nhiên đều dưới dạng năng lượng sơ cấp. Để có năng lượng dùng được ở những hộ tiêu thụ, năng lượng sơ cấp phải trải qua nhiều công đoạn như khai thác, chế biến, vận chuyển và phân phối. Các công đoạn này đòi hỏi nhiều chi phí về tài chính, kỹ thuật và các yếu tố xã hội. Hiệu suất qua các công đoạn kể từ nguồn năng lượng sơ cấp đến năng lượng dùng được nói chung còn rất thấp.

Chi Tiết

Nhu cầu năng lượng của các nước Đông Nam Á đang ngày càng tăng với nhu cầu dự kiến sẽ tăng hơn 80% vào năm 2035. Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, cần bổ sung khoảng 1.700 tỷ USD đầu tư để đáp ứng nhu cầu đó.


Chi Tiết

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2012  -  2017 và chương trình công tác của Công đoàn cơ sở năm 2017.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến