Cơ cấu tổ chức (09/03/2011)
 

**Ban chủ nhiệm khoa

ThS. GVC  Nguyễn Văn Đạt       Quản đốc Xưởng

ThS. Vũ Quang Tuấn                  Phó Quản đốc Xưởng

ThS. Trần Ngọc Châu                 Phó Quản đốc Xưởng

* Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Học vị

Vị trí công tác

Ảnh thành viên

 

 

1

 

 

Nguyễn Văn Đạt

 

 

Th.S

 

 

QĐ - Giảng viên chính

 

 

 

2

 

 

Vũ Quang Tuấn

 

 

Th.S

 

 

P.QĐ - Giảng viên

 

 

 

3

 

 

Trần Ngọc Châu

 

 

Th.S

 

 

P.QĐ - Giảng viên

 

 

 

4

 

 

Trần Thị Kim Thanh

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

5

 

 

Trần Kỳ

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

6

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

7

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

K.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

8

 

 

Phạm Đức Trung

 

 

K.S

 

 

Giảng viên

 

 

9

 

 

Trần Thế Trung

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

10

 

 

Nguyễn Duy Trung

 

 

T.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

11

 

 

Đàm Xuân Đông

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

12

 

 

Vũ Thanh Tùng

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

13

 

 

Hoàng Thị Loan

 

 

K.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

14

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

15

 

 

Đàm Quang Huệ

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

16

 

 

Nguyễn Thị Ngà

 

 

Th.S

 

 

Thư ký – GV khoa

 

 

17

 

 

Nguyễn Hoài Sơn

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

18

 

 

Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

19

 

 

Nguyễn Thanh Thủy

 

 

K.S

 

 

Giảng viên

 

 

20

 

 

Trần Quốc Hoàn

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

21

 

 

Trần Độ

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

22

 

 

Lê Quang Thành

 

 

Th.S

 

 

NVKT


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến