Trao đổi kinh nghiệm (07/05/2010)
 

Để nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy thực hành tại Xưởng trường cũng như đáp ứng được tính thực tiễn của sản xuất, rất mong các anh chị em đồng nghiệp trong và ngoài trường, các bạn sinh viên góp ý và trao đổi thông tin cần thiết với XTH. 

Xin chân trọng cảm ơn./.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến