Đào tạo (09/03/2011)
 

Chương trình giảng dạy thực hành tại Xưởng thực hành - Trường Đại học Điện lực hiện nay được xây dựng để phục vụ cho chương trình đào tạo công nhân, trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân cao đẳng và đại học của các ngành Hệ thống điện, Tự động hoá, Nhiệt điện, Thuỷ điện, Công nghệ cơ khí, Cơ điện tử, Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp phân phối. Hiện nay, nội dung giảng dạy tại Xưởng thực hành của Trường gồm có các học phần như sau:

1-       Thực tập Điện cơ bản.

2-       Thực tập Nguội cơ bản.

3-       Thực tập Quấn dây máy điện 3 pha.

4-       Thực tập Hiệu chỉnh công tơ điện.

5-       Thực tập Lắp mạch điện Nhị thứ.

6-       Thực tập Tháo, lắp thiết bị điện cao áp.

7-       Thực tập Thi công, sửa chữa đường dây trên không có U ≤ 35 kV.

8-       Thực tập Lắp đặt trạm biến áp phân phối.

9-       Thực tập Sửa chữa cáp điện lực.

10-   Thực tập Hàn điện.

11-   Thực tập Thiết bị Cơ nhiệt.

12-   Thực tập Vận hành máy công cụ.

13-   Thực tập Sửa chữa mạch điện máy công cụ.

14-   Quản lý vận hành hệ thống phân phối điện

15-   Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện

Từng học phần trên được mô tả khái quát sau đây:

1.    Học phần: Thực tập Điện cơ bản

a-       Đơn vị học trình: 02 đơn vị học trình (đvht)

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ nhất: với công nhân và THCN.

+ Sinh viên năm thứ 2: với cao đẳng và đại học.

c-       Đối tượng: HS - SV ngành HTĐ, CNTĐ, NĐ, TĐ, CNCK, CĐT, ĐTVT, QLNL, ĐCN.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh trình độ từ THCN trở xuống có thể học ngay từ học kỳ 1 năm thứ nhất.

+ Sinh viên từ cao đẳng trở lên có thể học ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ hai.

e-       Phân bố thời gian: 2 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần: học sinh, sinh viên được thực tập nối dây dẫn, dây cáp vặn xoắn, buộc sứ đường dây hạ áp, lắp mạch đèn một vị trí tắt mở, hai vị trí tắt mở, nhiều vị trí tắt mở, mạch đèn huỳnh quang, các mạch chức năng trên panel như mạch báo cháy cảm biến do khói, do nhiệt, mạch điều khiển bán tự động, mạch báo động, đấu quạt trần, quấn máy biến áp 1 pha.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành điện cơ bản của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

2.    Học phần: Thực tập Nguội cơ bản

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ nhất, với trình độ THCN trở xuống.

+ Sinh viên năm thứ 2 với trình độ từ cao đẳng trở lên.

c-       Đối tượng: Học sinh - sinh viên ngành HTĐ, CNTĐ, NĐ, TĐ, CNCK, CĐT, ĐCN

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh từ THCN trở xuống có thể học ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ nhất.

+ Sinh viên từ cao đẳng trở lên có thể học ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ 2.

e-       Phân bố thời gian: hai tuần thực hành liên tục tại xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần: học sinh - sinh viên được thực tập giũa 1 mặt phẳng, 2 mặt phẳng song song đúng kích thước, hai mặt phẳng vuông góc, Vận hành máy khoan đứng để khoan kim loại theo kích thước yêu cầu, cắt ren ngoài trên trục vít, cắt ren trong trên đai ốc, đánh bóng kim loại, kiểm tra độ phẳng, độ vuông góc, độ nhẵn bề mặt của chi tiết gia công, kiểm tra sản phẩm sau gia công nguội.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành nguội cơ bản của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

3.    Học phần: Thực tập Quấn bộ dây máy điện 3 pha

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ 2, với bậc THCN trở xuống.

+ Sinh viên năm thứ ba, với bậc cao đẳng trở lên.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên các ngành HTĐ, TĐ, CNTĐ, ĐCN.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh THCN trở xuống có thể thực tập từ giữa học kỳ 1 năm thứ 2,

+ Sinh viên cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc Đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

e-       Phân bố thời gian: 02 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần: học sinh - sinh viên được thực tập xác định nguyên nhân hư hỏng của bộ dây như kiểm tra cách điện giữa các pha với nhau, các pha với vỏ, chạm tắt các vòng dây. Phương pháp tháo dỡ bộ dây cũ, vệ sinh mạch từ và lót cách điện, tính toán bộ dây, quấn dây trên khuôn, lồng dây vào rãnh, đấu nối bộ dây, đai bộ dây, đóng điện cho động cơ vận hành.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành quấn bộ dây máy điện 3 pha của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

 

4.    Học phần: Thực tập Hiệu chỉnh công tơ điện

a-       Đơn vị học trình: 01 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ 2 với bậc THCN trở xuống.

+ Sinh viên năm thứ 3 với bậc cao đẳng trở lên.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành HTĐ, TĐ, ĐCN

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh THCN trở xuống có thể thực tập từ giữa học kỳ 1 của năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 của năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

e-       Phân bố thời gian: 01 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt học phần: học sinh - sinh viên được thực tập các nội dung như: Tìm hiểu sơ đồ nối dây của bàn hiệu chỉnh công tơ, kiểm định và hiệu chỉnh công tơ 1 pha, 3 pha theo các nội dung cụ thể như độ bền cách điện của các cuộn dây, hiện tượng tự quay, tỷ số truyền, cơ cấu đếm, ngưỡng độ nhạy, sai số của công tơ và cuối cùng là làm báo cáo kết quả thực hành.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành hiệu chỉnh công tơ của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

5.    Học phần: Thực tập lắp mạch điện Nhị thứ

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ 2 với bậc THCN trở xuống.

+ Sinh viên năm thứ 3 với bậc cao đẳng trở lên.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành HTĐ, CNTĐ, TĐ. ĐCN

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh bậc THCN trở xuống có thể thực tập từ giữa học kỳ 1 năm thứ 2.

+ Sinh viên cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ 3.

+ Sinh viên đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

e-       Phân bố thời gian: 02 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt học phần: học sinh - sinh viên được thực hành các nội dung như: Lắp các mạch điện đo, đếm điện năng trực tiếp, gián tiếp qua máy biến dòng điện, các mạch điện điều khiển động cơ từ 2 vị trí, làm việc theo 2 chiều thuận ngược, tự động đổi nối sao - tam giác, các mạch điện bảo vệ động cơ khi bị mất pha, mạch điện tự động đổi nối hai nguồn điện.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành lắp mạch điện Nhị thứ của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

 

6.    Học phần: Thực tập Tháo, lắp thiết bị điện cao áp

a-       Đơn vị học trình: 01 đnht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ 2 với bậc THCN trở xuống.

+ Sinh viên cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên Đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: Học sinh - sinh viên ngành HTĐ, CNTĐ, TĐ, CNCK, CĐT, ĐCN.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh THCN có thể học từ đầu học kỳ 2 năm thứ 2.

+ Sinh viên cao đẳng có thể học từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

+ Sinh viên đại học có thể học từ đầu học kỳ 1 năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 01 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh - sinh viên được thực hành tìm hiểu cấu tạo thực tế của các thiết bị điện trung áp như Máy cắt điện, Dao cách ly, Dao phụ tải, Chống sét van, Biến dòng điện, Biến điện áp, Cầu chì cao áp.

+ Tháo, lắp, căn chỉnh toàn bộ kết cấu của thiết bị theo qui trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Nắm được hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh của những hư hỏng có thể xảy ra đối với thiết bị điện trong quá trình vận hành.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành Tháo, lắp thiết bị điện cao áp của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

7.    Học phần: Thực tập Thi công, sửa chữa đường dây trên không, có điện áp U ≤ 35 kV

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht

b-      Trình độ:

+ Học sinh năm thứ 2 với bậc THCN.

+ Sinh viên cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành HTĐ, TĐ, ĐCN

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh THCN có thể học từ đầu học kỳ 2 năm thứ 2.

+ Sinh viên cao đẳng có thể học từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

+ Sinh viên đại học có thể học từ đầu học kỳ 1 năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 02 tuần thực hành liên tục tại bãi thực tập ngoài trời của Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh - sinh viên được thực hành ngắm tuyến, xác định vị trí cột, đào hố cột đúng kỹ thuật.

+ Dựng cột chữ H, cột ly tâm bằng tời, bằng palăng.

+ Thay xà, sứ, dây dẫn trên đường dây 0,4; 10; 22; 35 kV.

+ Kéo dây, lấy độ võng, đấu lèo trên các đường dây 0,4; 10; 22; 35 kV.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành Thi công, sửa chữa đường dây trên không, có điện áp U ≤ 35 kV của Nhà trường và các tài liệu tham khảo khác.

8.     Học phần: Thực tập Tháo, lắp trạm biến áp phân phối

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh bậc THCN năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành HTĐ, CNTĐ, TĐ, CNCK, CĐT, ĐCN

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh THCN có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 2.

+ Sinh viên cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

+ Sinh viên đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 02 tuần thực hành liên tục tại Xưởng thực hành của trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp thực tế các thiết bị phía trung áp, phía hạ áp của TBA.

+ Tháo, lắp các thiết bị phía trung áp, tháo lắp các thiết bị và mạch nhị thứ trong tủ 0,4 kV của trạm biến áp phân phối.

+ Học sinh - sinh viên được tìm hiểu các hiện tượng, nguyên nhân, biện pháp xử lý, biện pháp phòng tránh đối với các dạng hư hỏng thường xảy ra trong quá trình vận hành của máy biến áp lực.

+ Rút ruột máy biến áp để học sinh - sinh viên tìm hiểu cấu tạo thực tế bộ dây máy biến áp.

+ Thử nghiệm máy biến áp với các hạng mục kỹ thuật như: kiểm tra cách điện, đo tỉ số hấp thụ, đo dòng không tải, điện trở một chiều của cuộn dây, kiểm tra và đo điện trở của hệ thống nối đất trong trạm biến áp.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành Tháo, lắp trạm biến áp phân phối của Nhà trường và các tài liệu tham khảo.

9.    Học phần: Thực tập Sửa chữa Cáp điện lực

a-       Đơn vị học trình: 01 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh bậc THCN năm thứ 2

+ Sinh viên bậc cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng:

+ Học sinh - sinh viên ngành HTĐ, CNCK, ĐCN, TĐ.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh bậc THCN có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 của năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 01 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh - sinh viên được tìm hiểu cấu tạo thực tế của các loại hộp nối cáp, đầu cáp điện lực, các loại cáp thông dụng trong thực tế.

+ Phương pháp thực hiện mối nối cáp và làm đầu cáp.

+ Tìm hiểu cấu tạo thực tế và nguyên lý hoạt động của máy dò sự cố cáp điện lực.

+ Vận hành máy phản xạ xung, máy phóng điện áp cao, máy định vị điểm sự cố trên đường cáp.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành sửa chữa Cáp điện lực của trường và các tài liệu tham khảo khác.

10.  Học phần: Thực tập Hàn điện

a-       Đơn vị học trình: 01 đvht.

b-      Trình độ:

+  Học sinh bậc THCN năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành nhiệt điện, công nghệ cơ khí.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh bậc THCN có thể thực tập từ giữa học kỳ 1 năm thứ 2.

+ Sinh viên cao đẳng có thể thực tập từ đầu học kỳ 2 năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học có thể thực tập từ đầu học kỳ 1 năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 01 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh - sinh viên được tìm hiểu và vận hành máy hàn hồ quang điện.

+ Được thực hành hàn các loại mối hàn thông dụng như: hàn đắp (hàn mặt phẳng), hàn nối tiếp (hàn bằng), hàn vuông góc, kiểm tra chất lượng mối hàn.

g-       Tài liệu học tập: Giáo trình giảng dạy thực hành hàn của trường và các tài liệu tham khảo khác.

11.  Học phần: Thực tập thiết bị cơ nhiệt

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh bậc THCN năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành nhiệt điện, công nghệ cơ khí.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh bậc THCN có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 của năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 02 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh - sinh viên được tìm hiểu cấu tạo thực tế của các thiết bị cơ nhiệt thông dụng, các dụng cụ kiểm tra, sửa chữa thiết bị cơ nhiệt.

+ Được tháo, lắp các van cao áp, van giảm áp, uốn ống, núc ống, cạo, rà các bề mặt lắp ráp của gối trục, cánh van.

+ Được tháo, lắp, cân bằng động, cân bằng tĩnh bơm cao áp, quạt, kiểm tra độ rung của bơm, quạt.

g-       Tài liệu học tập: Giáo trình giảng dạy thực hành cơ nhiệt của trường và các tài liệu tham khảo khác.

12.  Học phần: Thực tập vận hành máy công cụ

a-       Đơn vị học trình: 03 đvht

b-      Trình độ:

+ Sinh viên cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: Sinh viên ngành công nghệ cơ khí và ngành cơ điện tử.

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Sinh viên bậc cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1của năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 của năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 03 tuần thực hành liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh – sinh viên được tìm hiểu cấu tạo thực tế của một số máy công cụ hiện có tại Xưởng trường.

+ Thực hiện qui trình bảo dưỡng, vận hành máy tiện vạn năng cỡ trung bình, máy phay vạn năng, máy bào.

+ Thao tác cắt ren phải, thao tác khoan lỗ có đường kính từ (5 – 25)mm, sâu từ (20 – 90)mm trên máy tiện.

+ Tiện lỗ trơn, lỗ bậc đường kính từ (15 – 40)mm có kích thước và độ

nhẵn theo yêu cầu.

+ Tiện được trục trơn, trục bậc có đường kính từ (10 – 55)mm có kích thước và độ bóng theo yêu cầu.

g-       Tài liệu học tập: giáo trình giảng dạy thực hành Vận hành máy công cụ của  Trường và các tài liệu tham khảo khác.

13.  Học phần: Thực tập sửa chữa mạch điện máy công cụ

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Học sinh bậc THCN năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học năm thứ 4.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành Công nghệ tự động, Điện công nghiệp

d-       Điều kiện tiên quyết:

+ Học sinh bậc THCN có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 năm thứ 2.

+ Sinh viên bậc cao đẳng có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 2 của năm thứ 3.

+ Sinh viên bậc đại học có thể thực tập ngay từ giữa học kỳ 1 của năm thứ 4.

e-       Phân bố thời gian: 02 tuần thực tập liên tục tại Xưởng trường.

f-        Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Học sinh - sinh viên được tìm hiểu chung  về các loại máy công cụ hiện có tại Xưởng trường.

+ Tìm hiểu mạch điện thực tế trên máy mài 2 đá, máy khoan đứng, máy cưa, máy cắt thuỷ lực, máy hàn điểm, máy tiện thường (loại AJ AC 200SS), máy tiện chính xác, máy phay, máy bào giường.

+ Tập phân tích và tìm các hư hỏng, đưa ra biện pháp xử lý từ những tình huống giả định trong mạch điện thực tế.

g-       Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy thực hành sửa chữa mạch điện máy công cụ.

 

14. Học phần: Thực tập Quản lý vận hành hệ thống phân phối điện

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Sinh viên bậc cao đẳng nghề năm thứ 3.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành Cao đẳng nghề hệ thống điện

d- Điều kiện tiên quyết:

+ Sinh viên bậc cao đẳng nghề có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 của năm thứ 3.

e- Phân bố thời gian: 02 tuần thực tập liên tục tại Xưởng trường.

g- Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+ Quản lý vận hành trạm biến áp phân phối

+ Quản lý vận hành trạm biến áp có điện áp đến 35kV

+Quản lý vận hành dao cách ly và dao nối đất cấp điện áp đến 35kV

+Quản lý vận hành thiết bị chống sét và hệ thống nối đất cấp điện áp đến 35kV

+Quản lý vận hành cầu chì trung – hạ áp

+Quản lý vận hành tủ phân phối điện

+Quản lý vận hành đường dây tải điện trên không cấp điện áp đến 35kV

+Quản lý vận hành đường cáp điện ngầm

+Quản lý vận hành đường dây hạ áp

 

h- Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy “thực hành quản lý vận hành hệ thống phân phối điện”

15. Học phần: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phân phối điện

a-       Đơn vị học trình: 02 đvht.

b-      Trình độ:

+ Sinh viên bậc cao đẳng nghề năm thứ 3.

c-       Đối tượng: học sinh - sinh viên ngành Cao đẳng nghề hệ thống điện

d- Điều kiện tiên quyết:

+ Sinh viên bậc cao đẳng nghề có thể thực tập ngay từ đầu học kỳ 1 của năm thứ 3.

e- Phân bố thời gian: 02 tuần thực tập liên tục tại Xưởng trường.

g- Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

+Bảo dưỡng, sửa chữa móng cột điện

+Bảo dưỡng, sửa chữa cột điện

+Bảo dưỡng, thay xà đường dây trên không

+Bảo dưỡng, thay thế cách điện đường dây

+Thay dây dẫn điện

+Sửa chữa bảo dưỡng, thay các thiết bị chống sét

+Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ MBA có điện áp đến 35kV

+Bảo dưỡng, sửa chữa dao CL

+Bảo dưỡng, sửa chữa cầu chì cao áp

+Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nối đất TBA

+Bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện

 

h- Tài liệu học tập: Tài liệu giảng dạy “thực hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện”

 Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến