Sứ mạng và chiến lược (18/01/2010)
 

*Chức năng

- Đào tạo tay nghề cơ bản cho học sinh THCN, sinh viên CĐ và ĐH các ngành Hệ thống điện, Nhiệt điện, Thủy điện, Công nghệ tự động, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Điện công nghiệp.

- Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, biên soạn chương trình, giáo trình phục vụ việc giảng dạy thực hành cho các ngành đào tạo và sản xuất thực tế.

- Kết hợp với các khoa chuyên môn của trường để xây dựng thêm các phòng thực tập, phục vụ cho mục tiêu đào tạo của các khoa chuyên môn

 

*Mục tiêu đào tạo

Hệ thống các môn học thực hành tại Xưởng trường nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên:

- Ý thức, tác phong làm việc, tính kỷ luật cao của người lao động trong môi trường công nghiệp

- Những kỹ năng cơ bản của người thợ

- Sự liên hệ giữa lý luận chuyên môn và thực tiễn phong phú, đa dạng

- Phương pháp tư duy logic trong kỹ thuật

- Phương pháp làm việc theo nhóm đạt hiệu quả cao, an toàn trong sản xuất.

 

*Chiến lược phát triển

Cùng với sự định hướng về chiến lược phát triển của trường Đại học Điện lực, XTH sẽ ngày càng được hoàn thiện về:

-          Cơ cấu tổ chức

-          Đội ngũ giảng viên

-          Cơ sở vật chất

-          Hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy

Cả về số lượng và chất lượng.

 

Trong tương lai, XTH không chỉ dừng lại ở chức năng đào tạo theo các học phần cơ bản cho học sinh – sinh viên của Nhà trường mà còn phấn đấu xây dựng để đào tạo các môdun nâng cao theo các chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu của sinh viên Nhà trường nói riêng và của xã hội nói chung. 

Mở rộng sự phối hợp giữa XTH của Nhà trường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài ngành để tổ chức hoạt động bồi huấn, thi nâng bậc thợ hàng năm, đào tạo các lớp ngắn hạn về nghề hàn hồ quang, hàn công nghệ cao.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến