Địa chỉ liên hệ (11/07/2016)
 

-       Tên tiếng Việt: Xưởng thực hành – Trường Đại học Điện lực

-       Tên tiếng Anh:Practical Workshop - Electric Power University

-       Cơ sở 1: Nhà E – Trường Đại học Điện lực – 235 Hoàng Quốc Việt – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội                       

-       Cơ sở 2: Nhà E, nhà G – Trường Đại học Điện lực – Tân Minh – Sóc Sơn – Hà Nội. Điện thoại: 04.22185720

-       Văn phòng khoa: A106, Nhà A - Trường Đại học Điện lực – 235 Hoàng Quốc Việt – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội                       

-    Điệnthoại: 04.22185617               Email: xth@epu.edu.vn,              Website: http://epu.edu.vn/xth/


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến