-       Tên tiếng Việt: Xưởng thực hành – Trường Đại học Điện lực

-       Tên tiếng Anh:Practical Workshop - Electric Power University

Chi Tiết

**Ban chủ nhiệm khoa

ThS. GVC  Nguyễn Văn Đạt       Quản đốc Xưởng

ThS. Vũ Quang Tuấn                  Phó Quản đốc Xưởng

ThS. Trần Ngọc Châu                 Phó Quản đốc Xưởng

Chi Tiết

Hiện nay, Xưởng thực hành đang quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy thực hành ở cả 2 cơ sở của trường là:

Chi Tiết

*Chức năng

- Đào tạo tay nghề cơ bản cho học sinh THCN, sinh viên CĐ và ĐH các ngành Hệ thống điện, Nhiệt điện, Thủy điện, Công nghệ tự động, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Điện công nghiệp.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến