Các CLB sôi động tuyển thành viên những ngày đầu năm học mới

Trong những ngày đầu năm học mới, bên cạnh việc giúp các bạn Tân sinh viên hòa nhập với môi trường học tập, Các CLB trực thuộc Đoàn Trường đang nô nức tuyển thêm thành viên mới.

Các bạn Tân sinh viên cũng nô nức đăng ký ứng tuyển để được trở thành thành viên của các CLB. Hi vọng rằng, việc tham gia các hoạt động Đoàn, các CLB và phong trào thanh niên sinh viên sẽ giúp cho các bạn Tân sinh viên hòa nhập nhanh hơn với môi trường mới, là cơ sở để đạt được những thành tích cao trong học tập.

- Nguồn: Đoàn thanh niên -