Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp D9 kỹ sư_Đợt 2

Xem chi tiết danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp D9 kỹ sư_Đợt 2 tại file đính kèm

Lưu ý: SV có gì thắc mắc liên hệ ô cửa số 4 Phòng Đào Tạo hoặc theo địa chỉ mail: diemdhcq@epu.edu.vn. Hạn thắc mắc từ ngày 11/4/2019 đến hết ngày15/4/2019.