Hội thảo khoa học: Đổi mới nghiên cứu khoa học và đào tạo sinh viên các ngành kinh tế

Nhằm hướng tới “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức và tự học” - Học để biết - Học để làm - Học để tồn tại - Học để chung sống và hướng tới sự hợp tác toàn diện giao lưu trao đổi giảng viên và sinh viên giữa 2 trường. Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2019, tại Trường Đại học Quy Nhơn đang diễn ra buổi Hội thảo khoa học: Đổi mới nghiên cứu khoa học và đào tạo sinh viên các ngành kinh tế.

Với sự tham gia của PGS. TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý, ĐH Điện Lực, PGS. TS. Trần Thị Cẩm Thanh - Trưởng khoa Kinh tế & Kế toán, ĐH Quy Nhơn, TS. Trịnh Thị Thuý Hồng - Trưởng khoa TCNH & QTKD, ĐH Quy Nhơn, cùng các thầy cô Khoa Kinh tế & Quản lý - ĐHĐL và 2 khoa Kinh tế & Kế toán, TCNH & QTKD - ĐHQN.

 

Sau hơn 3 giờ làm việc hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với các phần trình bày của các nhà khoa học:

PGS. TS. Lê Anh Tuấn: Các nhân tố tác động tới kết quả hoạt động đổi mới trong các doanh nghiệp - Nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp phát điện.

TS. Trương Thị Thanh Phượng: Các phương pháp định lượng sử dụng trong nghiên cúu kinh tế.

TS. Đặng Thanh Loan: Triển khai chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn kiểm định AUN- QA, chuẩn CDIO.

TS. Nguyễn Tố Tâm: Hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp trong đào tạo sinh viên khối ngành Kinh tế.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà khoa học, các thầy cô của Trường ĐH Quy Nhơn đã dành cho Khoa Kinh tế & Quản lý sự đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình. Hi vọng rằng, với sự khởi đầu tốt đẹp lần này sẽ là dấu son cho sự hợp tác lâu dài cùng vì sự nghiệp giáo dục của 2 trường cũng như 3 khoa.

-Nguồn Khoa KT&QL-