Lịch phát bằng tốt nghiệp khóa C14, CN14, T49, D11LT và khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐN, CĐLT, TCCN, ĐHLT

Thông báo chi tiết xem tại đây

Chi tiết danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp xem tại đây