Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do trường Đại học Điện lực chủ trì

Ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại nhà B trụ sở Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu hiệu quả tiết kiệm năng lượng trong máy biến áp phân phối trung áp sử dụng dầu có nguồn gốc thực vật” do Tiến sỹ Nguyễn Nhất Tùng là chủ nhiệm.

Trong nhiều năm gần đây, giải pháp nhằm giảm tổn thất cho máy biến áp (MBA) đặc biệt là máy biến áp phân phối tại Việt Nam là sử dụng tôn vô định hình. Tuy nhiên giải pháp này chỉ giảm tổn thất không tải trong máy biến áp. Một giải pháp khác được nhiều quốc gia đang hướng tới có ý nghĩa toàn diện hơn là sử dụng dầu MBA có nguồn gốc thực vật làm dầu cách điện cho MBA. Giải pháp dựa trên các ưu điểm của dầu thực vật như:

1. Bảo vệ môi trường do có nguồn gốc gần gũi với thiên nhiên, có khả năng tự phân huyrkhoong gây nguy hại cho môi trường;
2. Giúp tăng khả năng cách điện và chống già cỗi cách điện;
3. Tản nhiệt tốt, giúp giảm nhiệt độ của MBA và qua đó giúp tang khả năng quá tải và thời gian sử dụng của MBA;
4. Có nhiệt độ chớp cháy cao, giúp phòng ngừa các sự cố cháy nổ.
Có thể thấy rằng nhiệm vụ mà đề tài thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với bài toán giảm tổn thất điện năng và có ý nghĩa toàn diện hơn trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, phản biện của đề tài phát biểu “Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm cơ sở cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển các thiết bị điện có hiệu suất cao, thân thiện với môi trường trong sử dụng và giảm thiểu tổn thất điện năng trong hệ thống điện. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết và thực tiễn cao đối với ngành thiết bị điện Việt Nam. Nhìn chung đề tài trình bày rõ ràng, khoa học. Đề tài đã đạt được 1 phiếu lựa chọn Xuất sắc, 5 phiếu lựa chọn Đạt, chúc mừng đề tài đã được nghiệm thu”.

- Phòng QLKH&HTQT -