Nghiệm thu thành công đề tài cấp EVN “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan” do trường Đại học Điện lực chủ trì.

Ngày 17/5/2019, đề tài Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH&PTCN): “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan” cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được nghiệm thu thành công. Đề tài do PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Đại học Điện lực (EPU) chủ trì thực hiện cùng nhóm nghiên cứu của Khoa CNTT và hợp tác với Công ty Điện lực Phú Thọ.

Buổi nghiệm thu do ThS. Nguyễn Quang Việt, Phó ban KHCN và môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch hội đồng nghiệm thu chủ trì cùng sự tham gia của các thành viên hội đồng, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đông đảo các công chức, viên chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trường Đại học Điện lực và Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài PGS.TS Nguyễn Hữu Quỳnh, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan”. Theo đó, Đề tài nghiên cứu đã nêu ra Cơ sở lý luận, thực trạng và phương án xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm nghiên cứu  đề tài

Sau khi trải qua các bước thẩm định chặt chẽ cũng như nghiệm thu tại Hội đồng cấp cơ sở, đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan” tiếp tục nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Hội đồng cấp Tập đoàn lần này. Theo đó, đề tài đã bám sát mục tiêu nghiên cứu, giải quyết tốt các yêu cầu của một đề tài khoa học cấp Tập Đoàn, giải pháp đề xuất khả thi, sử dụng khá đa dạng các phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên nhóm tác giả cũng cần phải lưu ý sửa chữa, bổ sung theo các góp ý của Hội đồng để nội dung đề tài được hoàn thiện hơn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Quang Việt, Phó Chủ tịch hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài cũng như những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Bên cạnh đó, ông Việt đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề tài theo góp ý của hội đồng đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn. Ông khẳng định các kết quả của đề tài có thể được áp dụng rộng rãi ở các Công ty điện lực, trước hết là các Công ty của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

---Phòng QLKH&HTQT---