Quyết định chi tiền miễn, giảm học phí HK 1

Xem chi tiết quyết định và danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2018-2019 tại đây