Thông báo KQ sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh hệ ĐH chính quy năm 2019

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm