thông báo lịch thi thực hành tốt nghiệp lần 2

Xem thông báo  lịch thi môn thực hành tốt nghiệp tại file đính kèm