Thông báo v.v học tập môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất khóa D13 đợt 3

Xem thông báo chi tiết tại đây

Xem danh sách xe đưa đón sinh viên tại đây