Tiếp cận và khai thác tài nguyên giáo dục mở tại trường Đại học Điện lực

Sự thiếu hụt học liệu có chất lượng phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu đang là vấn đề lớn trong các trường đại học Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học. Tài nguyên giáo dục mở được coi là một giải pháp khả thi cho vấn đề này. Tài nguyên giáo dục mở sẽ giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như năng lực tự chủ, qua đó hỗ trợ cho sự phát triển bền vững. 

Tài nguyên Giáo dục mở đang ngày càng khẳng định giá trị trong quá trình phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có rất nhiều phương pháp xây dựng và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng của giáo dục mở. Một trong những phương pháp quan trọng là xây dựng một hệ thống tài nguyên giáo dục mở chất lượng, được bổ sung và hoàn thiện không ngừng. Bên cạnh đó, việc áp dụng các phương pháp tương tác, truy cập mở (Open Access) cũng là một phần thiết yếu giúp cho quá trình dạy và học đạt được hiệu quả cao. Với sự hỗ trợ từ Internet và các phần mềm mã nguồn mở, việc chia sẻ tài nguyên thông tin và trao đổi tri thức đã trở nên tiện lợi hơn rất nhiều và đang dần trở thành một xu thế chủ đạo trong một nền giáo dục hiện đại.   

TNGDM bao gồm ba nhóm thành phần cơ bản: (1) nội dung học tập: đó là các khóa học, tài liệu học tập, bộ sưu tập, hay tạp chí; (2) các công cụ để phát triển, sử dụng, tái sử dụng và phân phối nội dung học tập, cũng như việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, hệ thống quản trị học tập, công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập; và (3) nguồn lực để thực hiện: đó là các giấy phép về quyền sở hữu trí tuệ để thúc đẩy xuất bản các tài liệu mở, đó là những nguyên tắc để triển khai cũng như bản địa hóa nội dung. Tài nguyên giáo dục mở có những lợi ích cơ bản:

- Mở ra cơ hội học tập cho tất cả mọi người. 

- Tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học. 

- Giảm giá thành phát triển học liệu của các trường đại học. 

- Giảm giá thành giáo dục. 

- Tri thức luôn được cập nhật và phát triển. 

- Cung cấp nguồn học liệu có chất lượng. 

- Thúc đẩy sự minh bạch trong học thuật. 

- Giải quyết được vấn đề bản quyền trong quá trình sử dụng và chia sẻ học liệu.

- Tạo nền tảng cơ sở phát triển bền vững và tự chủ cho các trường đại học.

Đại học Điện lực là trường Đại học công lậpluôn tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong quản lý và đào tạo. Tiếp cận, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở là một trong những nền tảng để xây dựng kho học liệu mở góp phần cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

- Nguồn: Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến -