Trường Đại học Điện lực tham dự Lễ tổng kết Dự án tăng cường năng lực giáo dục Đại học thúc đẩy đầu ra cho sinh viên (EVENT)

Ngày 23/6, Trường Đại học Điện lực tham dự Lễ tổng kết Dự án tăng cường năng lực giáo dục Đại học thúc đẩy đầu ra cho sinh viên (EVENT) và chuyển giao kết quả để triển khai áp dụng tại các cơ sở giáo dục Đại học.

Chủ trì Hội nghị là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Bà Ann Mawe – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Tom Corrie – Tham tán EU tại Việt Nam và các Đại biểu.
Về phía trường Đại học Điện lực có sự tham dự của TS. Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Chu Văn Tuấn - PGĐ. Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp.


TS. Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS.Dương Trung Kiên chia sẻ về công tác hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp luôn được Đại học Điện lực quan tâm chú trọng trong những năm qua và đạt được hiệu quả cao, mình chứng là tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 93% với mức thu nhập bình quân của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp là 9,2tr/tháng.


Tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT dành sự quan tâm và đánh giá cao đối với sự sáng tạo và hiệu quả trong công tác hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp của Trường Đại học Điện lực.

-Nguồn HTVL&KN-