Cập nhật 04/09/2020 - Mã lớp học Online HK1 năm học 2020-2021

Các sinh viên chú ý, trong tuần này có một số lớp học mới được bổ sung. Thời gian học trực tuyến sẽ vẫn diễn ra theo lịch như trên thời khoá biểu. Sinh viên cập nhật danh sách bổ sung môn học theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết danh sách mã lớp - cập nhật ngày 04//09/2020.

Chúc các sinh viên học tập vui vẻ và hiệu quả !