Mẫu bằng cấp, chứng chỉ

DANH MỤC MẪU BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. Mẫu bằng Cao đẳng chính quy xem tại đây

2. Mẫu bằng Đại học chính quy

2.1. Mẫu bằng Đại học khối kinh tế xem tại đây

2.2. Mẫu bằng Đại học khối kỹ thuật xem tại đây

3. Mẫu bằng Thạc sĩ xem tại đây

4. Mẫu chứng chỉ tin học xem tại đây

5. Mẫu bằng Tiến sĩ xem tại đây