Trung tâm

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG

STT TÊN TRUNG TÂM LIÊN HỆ
1 Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Tầng 3, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://ctc.epu.edu.vn

2 Trung tâm Đào tạo nâng cao (ACT)

Tầng 4, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://act.epu.edu.vn

3 Trung tâm Dịch vụ đời sống

Tầng 1, Nhà N, trường Đại học Điện lực

4 Trung tâm Học liệu

Trung tâm học liệu, trường Đại học Điện lực

http://arc.epu.edu.vn

5 Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ (ART)

Tầng 3, Nhà B, trường Đại học Điện lực

6 Trung tâm Công nghệ thông tin

Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://itc.epu.edu.vn

7 Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

Tầng 3, nhà B, Trường Đại học Điện lực

http://ces.epu.edu.vn

8 Trung tâm Dịch vụ cơ sở 2

Cơ sở 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

https://cs2.epu.edu.vn

9 Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Địa chỉ: Văn phòng: A106, Nhà A - Trường Đại học Điện lực

https://pw.epu.edu.vn