Đại học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH
CN kỹ thuật điện, điện tử

- Mã ngành: 7510301
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

* Hệ đào tạo chất lượng cao
1. Hệ thống điện
2. Điện công nghiệp & Dân dụng
* Hệ đại trà
1. Hệ thống điện
2. Điện công nghiệp & Dân dụng
3. Tự động hoá Hệ thống điện
4. Điều khiển kết nối nguồn phân tán

Xem chi tiết

Kỹ thuật Nhiệt

- Mã ngành: 7520115
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:

1. Nhiêt điện
2. Điện lạnh

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật Năng lượng

Mã ngành: đào tạo thí điểm
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

Quản lý công nghiệp

- Mã ngành: 7510601
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

Quản lý năng lượng

- Mã ngành: 7510602
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

- Mã ngành: 7510605
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Mã ngành: 7510303
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Công nghệ tự động
* Hệ đào tạo đại trà
1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển
2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Mã ngành: 7510302
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông: 
* Hệ đào tạo cất lượng cao: Điện tử viễn thông
* Hệ đào tạo đại trà:
1. Điện tử viễn thông
2. Kỹ thuật điện tử
3. Thiết bị Điện tử y tế
4. Điện tử máy tính
5. Điện tử Robot

Xem chi tiết

Công nghệ thông tin

- Mã ngành: 74802
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ thông tin:
1. Công nghệ phần mềm
2. Quản trị và An ninh mạng
3. Hệ thống thương mại điện tử

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Mã ngành: 7510406
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường:
1. Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị
2. Công nghệ môi trường và sản xuất năng lượng

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Mã ngành: 7520101
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: 
1. Cơ khí chế tạo máy
2. Công nghệ chế tạo thiết bị Điện

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Mã ngành: 7510203
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Mã ngành: 7510102
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng:
1. Xây dựng công trình Điện
2. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
3. Quản lý dự án và công trình Điện

Xem chi tiết

Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 7340101
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Quản trị kinh doanh:
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Quản trị doanh nghiệp
* Hệ đào tạo đại trà
1. Quản trị doanh nghiệp
2. Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Xem chi tiết

Tài chính - ngân hàng

- Mã ngành: 7340201
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng:
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Tài chính doanh nghiệp
* Hệ đào tạo đại trà
1. Tài chính doanh nghiệp
2. Ngân hàng

Xem chi tiết

Kế toán

- Mã ngành: 7340301
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Các chuyên ngành đào tạo ngành Kế toán:
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Kế toán doanh nghiệp
* Hệ đào tạo đại trà
1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kế toán và kiểm soát

Xem chi tiết

Kiểm toán

- Mã ngành: 7340302
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Xem chi tiết

Thương mại điện tử

- Mã ngành: 7340122

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Xem chi tiết

Quản trị dịch vụ du lich và lữ hành

- Mã ngành: 7810103

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Xem chi tiết