Chương trình trao đổi Sakura 2017

Vừa qua, đoàn giảng viên trẻ và sinh viên của Trường Đại học Điện lực đã lên đường sang Nhật Bản tham gia Chương trình hợp tác trao đổi khoa học Sakura. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Điện lực và Trường Đại học Fukui (Nhật Bản).


EPU thăm quan nahf máy điện FUKUI.JPG

Thăm quan phòng sản xuất thứ nghiệm.JPG

SV EPU làm Thí nghiệm tại phòng TN của  Trường FUKUI.JPG

                                Một số hình ảnh đoàn Trường Đại học Điện lực tại Nhật Bản 

Chương trình trao đổi Sakura là chương trình trao đổi hợp tác quốc tế giữa hai nhà trường từ năm 2014. Đến nay, phía bạn đã tiếp nhận 24 giảng viên trẻ và sinh viên của nhà trường đến thăm quan và giao lưu học tập tại Nhật Bản. 
Trường Đại học Điện lực đánh giá cao sự giúp đỡ của phía bạn Nhật Bản nói chung và của Trường Đại học Fukui nói riêng trong việc tổ chức và hỗ trợ các chương trình trao đổi về học thuật, chuyên môn cũng như giao lưu văn hóa giữa hai nước và hy vọng những hoạt động này sẽ tiếp tục được phát triển hơn nữa trong tương lai./.