Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị phấn đấu vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị phấn đấu vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng 22/3/2023, Đại hội Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2023; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức công đoàn.

Mặt khác tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động, tuyên truyền, vận động công đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do công đoàn phát động góp phần xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển của đơn vị và Nhà trường.

Tại đại hội, đoàn viên công đoàn đã đóng góp nhiều tham luận, tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2017– 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó, có nhiều tham luận với giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn bộ phận nói riêng, công đoàn trường nói chung.

Trên tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công đoàn Nhà trường, đại hội Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị thảo luận, đề xuất các giải pháp để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 Lãnh đạo phòng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với bầu không khí đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính Quản trị, bao gồm: ông Trần Quyết Thắng giữ chức Chủ tịch Công đoàn; bà Trần Thị Tâm Đan giữ chức Phó Chủ tịch. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 11 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết thúc Đại hội, đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% với các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với mục tiêu xây dựng công đoàn Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 vững mạnh toàn diện, đây là nền tảng để phát triển, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu Trường Đại học Điện lực trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

ThS. Đỗ Hữu Chế – Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hành chính Quản trị phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị phấn đấu vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguồn: Phòng HCQT