Danh sách ứng viên được đề nghị Hội đồng giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Xem chi tiết Danh sách ứng viên được đề nghị Hội đồng giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại đây:

/Uploads/files/DS ung vien de nghi xet cong nhan PGS.pdf